Regulamin newsletter

obowiązujący od dnia 01.08.2017 roku

 1. Regulamin określa zasady korzystania z usługi Newsletter.

 2. Usługa Newsletter udostępniania jest przez Malomi Kids Agata Kornatowska z siedzibą w Żelistrzewie, ul. Kwiatowa 12 84-100 Żelistrzewo, NIP 958-145-27-47, REGON 367429167 zwanym dalej „Malomi Kids”

 3. W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wysyłana jest przez Malomi Kids informacja w formie listu elektronicznego (e-mail), zwana dalej „Newsletterem”.

 4. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

 5. Newsletter zawiera informacje o ofercie produktów Malomi Kids, nowych kolekcjach, aktualnych promocjach, oraz inne wiadomości dotyczące Malomi Kids oraz oferowanych przez nią produktów.

 6. Newsletter wysyłany jest nie rzadziej niż co 30dni.

 7. Każdy Newsletter zawiera:

 1. informację o Malomi Kids Agata Kornatowska jako nadawcy Newslettera,

 2. wypełnione pole „Temat” określające treść Newslettera,

 3. informację o sposobie rezygnacji z usługi Newsletter lub zmianie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Użytkownika, na który wysyłany jest Newsletter.  

 1. Korzystanie z usługi Newsletter jest uzależnione od posiadania przez Użytkownika komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet oraz od posiadania przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail). Zamówienie usługi Newsletter następuje poprzez dokonanie przez Użytkownika następujących czynności rejestracyjnych na stronie internetowej www.malomikids.pl:

 1. podanie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Użytkownika w formularzu zamieszczonym na stronie internetowej,

 2. wyrażenie zgody na otrzymywanie na podany w formularzu adres poczty elektronicznej (adres e-mail) informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,

 3. zaakceptowanie niniejszego Regulaminu,

 4. naciśnięcie (kliknięcie) na przycisk „Zapisz się”,

 5. kliknięcie linku potwierdzającego rejestrację zamieszczonego w przesłanej przez Malomi Kids wiadomości elektronicznej o tytule „Witamy w Newsletterze Malomi Kids”.

 1. Naciśnięcie (kliknięcie) na link potwierdzający rejestrację powoduje dodanie adresu poczty elektronicznej Użytkownika (adresu e-mail) do listy e-mailingowej. Kliknięcie w link znajdujący się w tym mailu oznacza akceptację Regulaminu oraz Polityki prywatności i powoduje przyjęcie oferty złożonej przez Malomi Kids polegającej na korzystaniu z usługi Newsletter. Adres poczty elektronicznej Użytkownika (adres e-mail) będzie wykorzystywany w celu wysyłania Użytkownikowi Newsletterów. 

 2. Podanie w formularzu, podczas czynności rejestracyjnych, adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Użytkownika jest niezbędne do świadczenia usługi Newsletter. Podanie w formularzu innych danych osobowych nie jest konieczne i leży w sferze uznania Użytkownika, a ich przetwarzanie uzależnione jest od zgody Użytkownika. Dane te służą do ustalania profilu Użytkownika i pozwalają na dostosowanie zawartości Newslettera do jego potrzeb.

 3. Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych w związku z korzystaniem z usługi Newsletter jest Malomi Kids Agata Kornatowska z siedzibą w Żelistrzewie, ul. Kwiatowa 12 84-100 Żelistrzewo.

 4. Malomi Kids Agata Kornatowska przetwarza zgromadzone dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1422) oraz ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.). Malomi Kids, jako administrator danych osobowych, może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

 5. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.

 6. Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji, czy i w jakim zakresie są przetwarzane jego dane osobowe, a także informacji o celu i zakresie przetwarzania jego danych osobowych. 

 7. Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zmienić wskazany uprzednio adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który wysyłany jest Newsletter lub zrezygnować z usługi Newsletter, klikając na link „Newsletter” umieszczony w stopce każdego Newslettera, wpisując w odpowiednim polu swój adres poczty elektronicznej (adres e-mail), a następnie wybierając przycisk „Wypisz się”.

 8. Wszelkie reklamacje należy składać na adres mailowy kontakt@malomikids.pl, pocztą bezpośrednio na adres Malomi Kids Agata Kornatowska podany w Regulaminie lub osobiście do protokołu w siedzibie firmy: ul. Kwiatowa 12 84-100 Żelistrzewo

 9. W reklamacji należy podać dane osoby zgłaszającej reklamację, niezbędne do przesłania informacji o wyniku rozpatrzenia reklamacji oraz opis na czym polegały nieprawidłowości w usłudze Newsletter, świadczonej przez Malomi Kids.

 10. Malomi Kids rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

 11. W trakcie korzystanie z usługi Newsletter zabronione jest dostarczanie, w szczególności w korespondencji z Malomi Kids lub w formularzu rejestracyjnym, treści o charakterze bezprawnym.

 12. Rozpoczęcie świadczenia usługi Newsletter nastąpi od razu po zawarciu umowy o korzystanie z usługi Newsletter, na co jej użytkownik wyraża niniejszym zgodę.

Product added to compare.