REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Regulamin sklepu internetowego https://malomikids.pl/

 1. Definicje.

W niniejszym regulaminie sklepu internetowego https://malomikids.pl/, zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozmieć:

 1. Sprzedawca – Malomi Kids Agata Kornatowska z siedzibą w Rumi, ul. Kosynierów 112 B13,
  84-230 Rumia, NIP 958-145-27-47, REGON 367429167, e-mail: kontakt@malomikids.pl ;

 2. Sklep – sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej https://malomikids.pl/ oraz jej podstronach;

 3. Klient – każda osoba, która zawarła ze Sprzedawcą umowę o założenie konta w sklepie lub bez zakładania konta w sklepie złożyła zamówienie. Pojęcie to oznacza również osobę, która nie posiada konta i jest w trakcie składania zamówienia;

 4. Konto – konto Klienta założone przez niego w sklepie zgodnie z zasadami określonymi
  w Regulaminie;

 5. Konsument – osoba zdefiniowana w przepisie art. 221 Kodeksu cywilnego;

 1. Postanowienia ogólne.

Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klientów, polegających na umożliwieniu im:

 1. Zawierania przez Internet umów sprzedaży towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu za ceny podane na odpowiednich podstronach sklepu oraz stworzenia swego konta.

 2. Treści prezentowane na stronach sklepu, a w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, nie są ofertą w rozumieniu przepisów art. 66 i 661 Kodeksu cywilnego, lecz zaproszeniem do składania ofert.

 3. Ceny towarów znajdujących się w asortymencie sklepu są wyrażone w złotych polskich
  i zawierają podatek VAT. Sprzedawca może dokonywać modyfikacji asortymentu sklepu, cen towarów, przeprowadzać i odwoływać akcje promocyjne. Zmiany nie mają wpływu na zawarte już z Klientami umowy sprzedaży poszczególnych towarów.

 4. Dokonanie zakupu w sklepie może nastąpić bez zakładania konta albo po jego założeniu.

 5. Do korzystania ze sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Klienta. Wystarczający jest: dostęp do Internetu, posiadanie adresu e-mail oraz standardowy system operacyjny i przeglądarka internetowa.

 6. Do prawidłowego korzystania z konta, a także złożenia zamówienia wymagane jest włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej. Pliki cookies służą do utrzymania sesji Klienta po zalogowaniu się do konta oraz do utrzymania procesu składania zamówienia. Możliwe jest następnie ich skasowanie poprzez odpowiednie opcje dostępne w przeglądarce internetowej lub za pomocą innego oprogramowania. Szczegółowe informacje odnośnie plików cookies zawarte są w postanowieniach Polityce Prywatności i Plików Cookies.

 1. Konto

 1. Osoba chcąca zawrzeć ze Sprzedawcą umowę o założenie konta powinna kliknąć zakładkę „Nowe konto” znajdującą się w nagłówku sklepu. Znajdujący się tam formularz stanowi ofertę Sprzedawcy skierowaną do przyszłego Klienta w przedmiocie zawarcia umowy o założenie konta.

 2. Następnie należy wypełnić powyższy formularz i podać w nim: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail.

 3. Zabronione jest dodawanie w formularzu treści o charakterze bezprawnym.

 4. Do wysłania formularza i zakończenia procedury rejestracyjnej w sklepie niezbędna jest akceptacja Regulaminu i odpowiednich klauzul dotyczących przetwarzania danych osobowych.

 5. Kliknięcie przycisku "zarejestruj się" powoduje wysłanie formularza rejestracyjnego do Sprzedawcy i jest równoznaczne z przyjęciem przez osobę zakładającą konto oferty Sprzedawcy, o której mowa w postanowieniu ustępu pierwszego niniejszego paragrafu. Z tą chwilą między Sprzedawcą, a osobą, która wypełniła formularz rejestracyjny dochodzi do zawarcia umowy o założenie konta.

 6. Sprzedawca po zawarciu umowy, zgodnie z postanowieniem ustępu powyższego, wysyła do Klienta, na podany przez niego adres e-mail, wiadomość z potwierdzeniem założenia konta.

 7. Jeżeli Klient jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy
  o założenie konta, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, czyli od chwili określonej w postanowieniu ustępu piątego niniejszego paragrafu.

 8. Sprzedawca zaleca, by Klient starannie przechowywał swoje dane służące do logowania
  w sklepie, tak aby żadne osoby nieuprawnione nie uzyskały dostępu do tych danych.

 9. Po założeniu konta Klient ma możliwość: edycji swoich danych, dodawania adresów dostawy do osobistej książki adresowej, dodawania towarów do ulubionych, składania zamówień, podglądu statusu realizacji zamówień i historii ostatnich zamówień.

 1. Zamówienie.

 1. Sprzedaż towarów odbywa się na podstawie zamówień składanych przez Klienta. Klient ma możliwość złożenia zamówienia po zalogowaniu się do konta albo bez takiego logowania po podaniu wszystkich danych niezbędnych do realizacji zamówienia.

 2. Zamówienia można składać poprzez swoje konto przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

 3. W celu zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedawcą Klient wybiera w sklepie towary poprzez wybranie ich ilości, koloru i rozmiaru i kliknięcie ikony „Do koszyka” znajdującej się przy danym towarze. Towary znajdujące się w koszyku nie są jeszcze zamówione i Klient ma możliwość dodania do koszyka kolejnych towarów, usunięcia znajdujących się tam towarów, a także rezygnacji z dokonania zakupów.

 4. Po dodaniu do koszyka towarów, Klient ma możliwość zmiany ilości towarów, jakie chce kupić w sklepie poprzez zmianę odpowiedniej rubryki, a także usunięcia towarów z koszyka. Następnie należy kliknąć przycisk „Zamawiam”.

 5. Jeżeli Klient nie posiada konta, to powinien podać dane niezbędne do realizacji zamówienia. W przypadku, gdy Klient wybierze opcję złożenia zamówienia bez zakładania konta „Kupuję jako gość”, wówczas do złożenia zamówienia niezbędna jest akceptacja Regulaminu oraz Polityki Prywatności i Plików cookies. Jeżeli Klient posiada konto, wówczas powinien się na nie zalogować.

 6. Następnie należy wybrać sposób dostawy. Obok dostępnych sposobów dostawy wyświetlone są ich koszty. W rubryce „Razem” podana jest kwota uwzględniająca ceny towarów dodanych do koszyka oraz cenę wybranego sposobu dostawy. Należy następnie kliknąć przycisk „Dalej”.

 7. Następnie Klient przejdzie do wyboru metody płatności, chyba że uprzednio wybrał sposób dostawy z płatnością przy odbiorze. W rubryce „Razem” wyświetlona będzie cena obejmująca łączną kwotę, którą Klient będzie zobowiązany zapłacić, czyli obejmującą cenę towaru, koszty dostawy oraz wybranej metody płatności.

 8. Na tym etapie składania zamówienia należy również sprawdzić jego prawidłowość oraz potwierdzić, poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam”. Kliknięcie przycisku „Zamawiam” powoduje przyjęcie przez Klienta oferty Sprzedawcy, o której mowa w postanowieniu powyższym, co skutkuje zawarciem umowy sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem.

 9. W przypadku wyboru sposobu płatności: „Płatności internetowe”, Klient po kliknięciu przycisku „Zamawiam” zostanie przekierowany na stronę podmiotu realizującego płatności internetowe. Realizacja płatności odbywa się na podstawie regulaminu dostępnego na stronie podmiotu realizującego płatności internetowe.

 10. Sposoby, koszty i terminy dostawy towarów oraz obsługi płatności są określone każdorazowo przy składaniu zamówienia. Dostępne są następujące sposoby płatności: przelew internetowy, pobranie.

 11. Do wyboru Klienta pozostają następujące sposoby dostawy: Odbiór w sklepie, przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa.

 12. Szczegółowe informacje dotyczące sposobów i kosztów dostawy oraz obsługi płatności znajdują się w zakładce „Dostawa i płatności”.

 13. Zamówiony towar jest dostarczany Klientowi w wybrany przez niego sposób.

 14. Koszty związane z dostawą towarów i obsługą płatności ponosi Klient, przy czym Sprzedawca może ustalić określony próg wartości zakupów, po którego przekroczeniu przez Klienta koszty dostawy lub płatności pokryje Sprzedawca.

 15. Do zamówienia dołączony jest dokument sprzedaży, zgodny z przepisami podatkowymi, przy czym Klient w ma możliwość wyboru poprzez zaznaczenie w zakładce „Twoje dane” odpowiedniej rubryki, czy do zamówienia dołączony ma zostać paragon czy faktura.

 16. W przypadku wyboru faktury, jako dołączanego dokumentu sprzedaży, Klient zostanie poproszony o podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury. Zabronione jest dodawanie w formularzu treści o charakterze bezprawnym.

 1. Zwroty i reklamacje.

 1. Jeżeli Klient jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy. Jeżeli przedmiotem umowy jest wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, termin ten wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sprzedawcę
  o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia poprzez wypełnienie, wydrukowanie i dołączenie wraz z dowodem zakupu jakim jest paragon lub faktura, formularza zwrotu dostępnego na stronie www.malomikids.pl w zakładce zwroty.
 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, z wyjątkiem kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia zamówienia, nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy. Sklep dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie i nie wiąże się ono z powstaniem dodatkowych kosztów.
 5. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy lub do chwili dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Klient powinien odesłać lub przekazać rzecz do Sprzedawcy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.
 7. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 8. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej
  w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 9. Sprzedawca informuje, że ma obowiązek dostarczyć towar wolny od wad.
 10. Reklamacje dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę lub dotyczące zakupionych towarów można składać pisemnie na adres Sprzedawcy.
 11. W reklamacji należy podać: numer zamówienia (lub inne dane pozwalające je zidentyfikować), dane kontaktowe Klienta umożliwiające udzielenie odpowiedzi na złożoną reklamację oraz opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji.
 12. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Sprzedawcę.
 13. Produkty personalizowane i na zamówienie nie podlegają zwrotowi.
 14. Wszystkie zwroty prosimy odsyłać na adres: Malomi kids, ul.Morska 8; 84-122 Żelistrzewo; tel: 607716610.

 1. Czas trwania umowy o założenie Konta.

 1. Umowa z Klientem o założenie konta zostaje zawarta na czas nieokreślony.

 2. Klient może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o założenie konta poprzez wysłanie wypowiedzenia na adres Sprzedawcy. Umowa o założenie konta zostanie rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym.

 1. Postanowienia końcowe.

 1. W trakcie korzystania ze sklepu oraz korespondencji z nim zakazane jest podawanie treści
  o charakterze bezprawnym.

 2. Sprzedawca informuje, że autorskie prawa majątkowe do sklepu oraz wszystkich jego elementów, które stanowią utwory w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2006.90.631 – tj. ze zm.), w szczególności fotografii i haseł reklamowych, należą do Sprzedawcy. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie autorskich praw majątkowych.

 3. Regulamin jest dostępny w siedzibie Sprzedawcy oraz na stronie
  https://malomikids.pl/regulamin.htmlProduct added to compare.